Grup Emeklilik Planı

Çalışanlara yönelik emeklilik planlarıdır. Küçük tasarruflarla emeklilik döneminde düzenli gelir elde etme fırsatı yaratır. Elde edilecek ek gelirle emeklilik döneminde yaşam standardının artırılmasını amaçlar. Çalışanlara, bireysel olarak sahip olabilecekleri haklardan daha avantajlı şartlar sunar.

Grup Emeklilik Planları'nda katkı payı ödeyen tarafa göre 3 seçenek bulunmaktadır.

  • İşveren, çalışanı adına tek başına katkı payı ödemesi yapabilir.
  • İşveren ve çalışan, belirli oranlar dahilinde birlikte katkı payı ödeyebilir.
  • Çalışan, sadece kendi adına katkı payı ödeyebilir. Bu durumda, işveren sadece düzenleyici sıfatı ile çalışanların grup emeklilik planına dahil olmalarına olanak sağlar.

Grup Emeklilik Planlarının Avantajları

Çalışanların motivasyonunu, verimliliğini ve şirkete bağlılığını artırır.

Katkı payı ödeyerek çalışanlarına ek bir fayda sağlayan şirket, farklı bir insan kaynakları yaklaşımı ile şirketin kurumsal imajını güçlendirir.

Yatırılan katkı payları, kurumlar vergisi ve gelir vergisi matrahından indirilerek çalışanlara ve kuruma vergi avantajı sağlar.


Grup Emeklilik Planlarında Groupama Farkı

Bireysel Emeklilik Tanıtım ve Kayıt Süresi aşamasında profesyonel destek verilir. Kurumlara tecrübeli müşteri temsilcilerimizi yönlendirerek Grup Emeklilik Planına katılım ile ilgili gerekli tüm işlemleri gerçekleştirir:

  • Grup için özel olarak hazırlanmış tanıtım sunumu yapılır

  • Sistemin işleyişi ile ilgili soruları yanıtlar

  • İstenmesi durumunda kişiye özel Finansal Analiz yapılır

  • Tanıtım toplantıları, stand ve kayıt çalışmaları gerçekleştirilir

  • Çalışanlara içerisinde Bireysel Emeklilik sözleşmesi ve plan ile ilgili tüm bilgilerin bulunduğu Bireysel Emeklilik Dosyası gönderilir.

Hak Kazanma Süresi(Vesting)

Katılımcının, sponsor kuruluş tarafından ödenen katkı payları ile oluşan getirilerin tamamına hak kazanabilmesi için işveren grup emeklilik sözleşmesinde belirlenen süredir.


Yabancı Hesaplar Vergi Mevzuatı Uyum Yasası (FATCA) 

1 Temmuz 2014’te yürürlüğe giren Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA- Foreign Accounts Tax Compliance Act), ABD dışında faaliyette bulunan yabancı finansal kuruluşlar nezdindeki ABD statüsünde kişilerin sahip oldukları yabancı finansal varlıkların, ABD Gelir İdaresi IRS’ye (Internal Revenue Service) bildiriminin yapılması zorunluluğunu getirmektedir.